Vi hjelper deg og din bedrift til å ta vare på det beste vi har lært under pandemien.

Fra digital nødløsning til permanent fleksibilitet

Siste fra aktuelt

Gjemmekontor eller hjemmekontor?

Det siste året har gitt oss uante muligheter til digital læring og utvikling av organisasjonene. Nye samarbeids- og kommunikasjonsformer er testet, mye med suksess.
Aldri skulse bort en god krise

Aldri skusle bort en god krise

Det siste året har gitt oss uante muligheter til digital læring og utvikling av organisasjonene. Nye samarbeids- og kommunikasjonsformer er testet, mye med suksess.

Omorganisering og lederutvikling lar seg ikke stoppe av en pandemi

På hvilken måte kan dere ta med videre det beste av det en annerledes arbeidsform lærte oss under pandemien?

Våre tjenester

Digital ledelse

Pandemien har gitt oss uante muligheter til digital læring og utvikling av bedriftene. Nye samarbeids- og kommunikasjonsformer er testet, mye med suksess. Ledelse i en digital verden krever andre egenskaper og fokus enn det som tidligere ble vektlagt.

Organisasjons- og lederutvikling

Skal vi få til gode resultater må vi involvere og ansvarliggjøre medarbeidere på alle nivåer. Hva er sammenhengen mellom bedriftens drømmer, er det en tydelig retning, klare ambisjoner og er dette inspirerende for medarbeiderne.

Prosessveileder

Mentor kan bidra til at bedriftsnettverk, partnerskap og andre samarbeid mellom bedrifter raskere når de resultater de ønsker. Vi jobber med de utfordringer og muligheter samarbeidet gir, setter navn på de vanskelige tingene.

Styreleder

Vi i Mentor kan bli en del av din bedrifts styre, enten som styreleder eller som styremedlem. Vi kan bidra med bred erfaring fra organisasjons- og kulturutvikling og prosesser som involverer medarbeidere, ledere og tillitsvalgte. Kort sagt – vi kan bidra til at det skjer endringer i din bedrift.

Referanseprosjekter

Referanse- prosjekter

Noen av våre kunder

Ta gjerne kontakt med oss!