Kim Nielsen

Partner

Utdannelse

 • Veiledningspedagogikk 1984 – 1986
  Posten Norge, Utdanning i veiledningspedagogikk i regi av Statens Yrkespedagogiske høgskole (SYH). Medlærer ved yrkespedagogikkurs sammen med profesjonelle pedagoger fra SYH.
 • Praktisk lederutdanning 1980 – 1984
  Posten Norge, 4-årig lederutdanning. Mellomleder- og postens topplederutdanning. Utdanningen ble kombinert med praksis i relevante stillinger.

Kurs/sertifiseringer

 • Sertifisert for alle Great People Insides (GPI)s testverktøy ment for rekruttering, ledergruppeutvikling og de fleste typer veiledning 2019
 • HKI-medarbeiderundersøkelser i regi av HKG ved Egil Sandvik 2013
 • Opptur. Et utviklingsprogram for ledere som har vært ledere noen år. Regi NNL. 2012
 • Sertifisert for bruk av MAP (Multi Analyse Profil) i regi av Nordnorsk Lederutvikling. 2010
 • Sertifisert for bruk av LSI (Lederstilindikator, 360-graders verktøy) i regi av NNL. 2008
 • Topplederprogrammet i regi av Nordnorsk Lederutvikling. 2005
 • Sertifisert for bruk av Profiles XT (Rekrutteringsverktøy) i regi av Profiles International. 2004
 • Sertifisert for bruk av MBTI-tester og MBTI-verktøy/-kurs (Myers Briggs Type Indicator) regi Assessio Norge. 2002
 • Postens topplederutviklingsprogram. 1993
 • Selgerlederutdanning (regi Mercuri Norge). 1990
 • Intervju- og rekrutteringsteknikk, i regi av NIPA (Norsk institutt for personaladministrasjon, i dag HR-Norge) 1985

Arbeidserfaring

 • Daglig leder 1984 – d.d.
  Personal Pluss: Tilbyr konsulentbistand innen HR-faget. Ledertrening, ledergruppeutvikling, lederveiledning og rekruttering. Veileder og problemløser ved vanskelige personalsaker.
 • Rådgiver 2012 – 2017
  Din Utvikling Consulting AS: Kim har ”utfører-rollen” innen de fleste konsulentoppdrag som Din Utvikling Consulting tilbyr. Han har egne samlinger med ledergrupper, gjennomfører ulike typer teamutvikling, har styresamlinger og gjennomfører salgskurs for førstelinjepersonell. I tillegg er Kim flittig brukt innen rekruttering og medarbeiderundersøkelser (HKI). Kim kjører dessuten Butikksjefprogram over 3 år for ulike samvirkelag i Norge.
 • Programleder 2011 – 2012
  NNL (NordNorsk Lederutvikling): Kim arbeidet her med ulike faste kurs, bl.a. LIF (Ledelse i Front, et utviklingsprogram for mellomledere) og Opptur (Et utviklingsprogram for ledere som har vært ledere i flere år). I tillegg hadde han salgskurs og lederopplæring innen butikkdrift for Coop.
 • Personalsjef 1998 – 2011
  Coop Romerike: Gjennom 13 år styrte Kim HR-virksomheten i samvirkelaget med base på Nes på Romerike. Laget var gjennom flere fusjoner i perioden, og hadde på det meste mer enn 40 butikker og nærmere 500 medarbeidere. Ved siden av de vanlige oppgaver som tilligger personalfunksjonen var Kim sentral i fusjonsarbeidet, samt salg og sanering av flere butikkenheter. Han var dessuten ansvarlig for alt personalmessig arbeid i forbindelse med etablering og oppstart av flere store enheter bl.a. Coop Obs! Jessheim og Coop Extra Kongsvinger.
 • Terminalsjef 1995 – 1998
  Posten Norge: Kim var i denne perioden øverste leder ved Hamar postterminal. Terminalen betjente alle ”grener” innen Posten, dvs. Postkontor, Bedriftspostkontor, Omdeling, Transport og Sortering. Terminalen hadde mer enn 390 ansatte fordelt på ca. 300 årsverk, og en omsetning på 1 mld. kr.
 • Postsjef / Avdelingsleder 1984 – 1995
  Posten Norge: I denne perioden var Kim avdelingsleder og postsjef ved ulike Hovedpostområder rundt om i Norge, bl.a. Øst-Finnmark (Vardø), Molde og Kongsvinger. Rollen består i toppleder- og arbeidsgiveransvar for enheter med 25 til 50 postkontorer, og 150 til 400 årsverk.
 • Poststyrer / Postmester 1980 – 1984
  Posten Norge: Kim var i denne perioden enhetsleder ved ulike postkontorer i Oslo-regionen, med alt fra 2 – 25 ansatte.
Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+