Kunder

Oversikt over kunder og referanser

Utvalgte referanseprosjekter

Utvalgte referanse- prosjekter

Noen av våre kunder

Kundeuttalelser

Gudmund Holstad

Administrerende direktør i Veterinærinstituttet

1. Svært dyktig mhp å lage gode arbeidsprosesser hvor de ansatte inkluderes og får eieforhold til prosessene.

2. Sterk på å endre en arbeidskultur med negativt fokus til å bli positiv og løsningsorientert.

3. Spesielt dyktig til å få  tjenestemannsorganisasjoner med som støttespillere/pådrivere i omstillingsprosesser.

Bjørn Erik Rui

Avdelingsleder i Vesar

Rune Johannessen i Mentor har i flere perioder over 15 år bistått Vesar med organisasjonsutvikling, rekruttering og lederutvikling. Han arbeider på en praktisk og direkte måte som har satt vår organisasjon i stand å utvikle seg, og han har veiledet Vesar igjennom mange krevende utfordringer.

Peterson Packaging

Rune Johannessen og Kim Nielsen var rådgivere for administrerende direktør og HR-direktør i utformingen av et ledertreningsprogram som samtidig tydeliggjorde lederansvaret for ledergruppen på 8 fabrikker i Norden. Denne jobben dannet grunnlag for nominasjon til årets konsulentselskap 2014. Juryen begrunnet dette bl.a med ” «Peterson Packaging har fått betydelige resultater gjennom konsulentoppgaven. Organisasjonen er blitt sterkere, hver enkelt leder har fått tydelig ansvar og beslutningsprosessene er desentrale med fokus på hva som er optimalt for konsernet.”

Oddbjørn Samuelsen

Elverksjef i Repvåg kraftlag SA

Vi har benytte oss av Rune og Kim siden 2007 både til rekruttering og bedriftsutvikling. Jeg opplever Mentor som en ærlig og kritisk samarbeidspartner.

Pål Kristen Rønnevik

Leder for modernisering og digitalisering, Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund brukte Richard og Rune inn i et Moderniseringsprosjekt for norsk idrett. Her fikk vi god bistand i forprosjektet og prosesser med deltakelse fra hele norsk idrett. Dette arbeidet endte opp med en god beskrivelse av nåsituasjonen for norsk idrett som grunnlag for å fastsette mål for arbeidet og prioriteringer av strategiske satsninger. Vi opplevede å få god bistand og gode tilbakemeldinger fra deltakerne og det ble fra mange sagt at det var den beste prosessen som har vært gjennomført i norsk idrett. Personlig opplevde jeg et godt samarbeid med Rune og Richard. De bidro med god faglig prosesskompetanse, tilførte god struktur og god strategisk rådgivning.

Torstein Steine

Instituttleder i NMBU, mai 2017

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU har over en 10-års periode brukt Rune Johannessen til flere forskjellige oppdrag. Det har vært organisasjonsopprydding innen teknisk/administrativt personale, opplæring i og utvikling av bruk av medarbeidersamtaler, ledelse av strategiprosess, innstilling av personer i viktige administrative stillinger og coach for undertegnede.

Instituttet er en vitenskapelig bedrift med 140 ansatte, der de fleste i faste vitenskapelige stillinger ser på arbeidet sitt som en heldags hobby ford idet er basert på en unik interesse for de de holder på med. Rune Johannessen har innsett dette og vært i stand til å få de det gjelder til å forstå at til tross for deres hobbytilnærming, må alt gjøres korrekt og profesjonelt i forhold til administrasjon og ledelse.

Vi hr vært svært godt fornøyde med Rune Johannessens bidrag til utviklinga av god og effektiv drift av instituttet.

Nils Dugstad

NMBU, 2012

Det bekreftes med dette at Rune Johannessen har hatt oppdrag for oss på Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) med et flerårig utviklingsoppdrag knyttet til trening av ledere på flere nivå i organisasjonen. Innledningsvis startet oppdraget med at toppledergruppen, bestående av 10 avdelingsdirektører, gjennomgikk et treningsopplegg i kommunikasjon på konstruktiv tilbakemelding og tydelighet både i forhold til ledergruppen som sådan, men også i forhold til egne medarbeidere. Ledergruppen nyttet flere fellesamlinger over to år med bruk av ulike teknikker i kommunikasjonstreningen. Deretter brukte ledergruppen tid på å trene målstyring. Samtidig ble ledergruppene knyttet rundt avdelingsdirektørene gjenstand for et eget treningsprogram. Også disse to programmene med støtte fra Rune Johannessen.

UMB er svært fornøyd med resultatet av Rune Johannessens arbeid hos oss. Han kombinerer teori med praktisk og konkret arbeid med på en særdeles god måte. Han har hatt evne til å sette seg inn i vår organisasjons utfordringer og krav på en måte som har gjort at han i hele treningsprogrammet har hatt medarbeidernes tiltro og gjennom dette vært med å skap de resultater vi forventet av vår ledertrening.

Arne Laukholm

IT-direktør i UiO

USIT er en oppdragsenhet ved UiO som løser ulike drifts- og utviklingsoppdrag for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge. Enheten var i rask vekst innenfor et konkurranseutsatt område i den perioden Rune Johannessen var engasjert der. Veksten sammen med endringer i rammebetingelsene gjorde det nødvendig å gjennomføre en omfattende omorganisering, og han ble i første omgang engasjert for å bistå i denne prosessen. Han har vært engasjert både i utvikling av ledergruppe, som rådgiver for IT-direktøren i omstillingsarbeidet og som ressurs i tilsettingsprosessen av nye ledere.

Jeg er svært fornøyd med det arbeidet som Rune Johannessen har utført ved USIT. Omstillingsprosesser i Universitetssektoren er krevende, og han har klart å kombinere et jordnært og praktisk grep med en god teoretisk innsikt. Dette har gjort at han har nytt stor tillitt i organisasjonen, og har gitt et viktig bidrag til en utfordrende og vellykket omstillings-prosess.

Tom Erik Voje

Driftssjef på Den Magiske Fabrikken

Rune kom brått inn i min jobbhverdag i forbindelse med utvikling av ferske ledere i samarbeidsforumet på Den Magiske Fabrikken. Som skeptiker av natur fikk han en god nøtt å bryne seg på i starten. Men med god erfaring og metoder jeg kunne relatere til,  fikk han meg relativt raskt over i dette ser jeg nytten av modus. Han gir utfordringer som ofte kan oppfattes som litt tøffe, noe jeg som ny i ledergamet har hatt behov for (som og har ført til mange gode diskusjoner). Jeg har i de 1,5 årene vi har jobbet sammen fått mye lærdom som jeg har bruker daglig i strukturering av jobben jeg gjør, samt utviklet meg godt på det menneskelige plan med tanke på personalansvar, relasjoner til kunder/leverandører, og også i det daglige livet utenom jobb.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+