Prosessveileder

Vi bidrar til at endringer faktisk skjer. Ikke bare fine ord, men inkluderende prosesser som skaper reelle endringer, både personlig og i bedriftene og organisasjonene som er involvert.

Om Prosessveileder

Mentor kan bidra til at bedriftsnettverk, partnerskap og andre samarbeid mellom bedrifter raskere når de resultater de ønsker. Vi jobber med de utfordringer og muligheter samarbeidet gir, setter navn på de vanskelige tingene.

Verktøy

  • Gjennomføring av intervjuer med ledere og andre ressurspersoner i nettverket.
  • Planlegging og gjennomføring av ledersamlinger og samlinger for ressurspersoner i nettverket.
  • Være pådriver og sparringspartner med de ulike lederne i nettverket
  • Veilede ledere og ressurspersoner i de ulike bedriftene

I rollen som prosessveileder internt i en bedrift eller i ulike nettverk skal behovene til de enkelte bedriftene og personene ivaretas samtidig som man skal skape et felles resultat. De fleste konfliktene oppstår i møter hvor forskjellige interesser kan bli synlige. Bedrifter skal tjene penger, alle parter skal føle at de har vunnet, alle skal kunne forsvare avgjørelser som er tatt. Dette krever involverende prosesser – ofte over lang tid. Oppfølging skaper resultater.

Gudmund Holstad

Administrerende direktør i Veterinærinstituttet

1. Svært dyktig mhp å lage gode arbeidsprosesser hvor de ansatte inkluderes og får eieforhold til prosessene.

2. Sterk på å endre en arbeidskultur med negativt fokus til å bli positiv og løsningsorientert.

3. Spesielt dyktig til å få  tjenestemannsorganisasjoner med som støttespillere/pådrivere i omstillingsprosesser.

Les mer om andre tjenester

Om Mentor AS

Mentor AS ble etablert i 1998, og vi har dermed lang erfaring med planlegging og gjennomføring av ledertrening, ledergruppeutvikling og teamutvikling.

Kontaktinfo

Tel: +47 909 33 860

E-post: rune@mentor-as.no

Adresse: Kardemommekroken 13
1622 Gressvik

© 2019 Mentor AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvern og informasjonskapsler (cookies)