Organisasjons- og lederutvikling

Ledelse handler om å skape gode resultater gjennom et team, i tråd med virksomhetens mål, strategi og verdier. Pandemien av vist at tillttstbasert ledelse er avgjørende for suksess og utvikling.

Om organisasjons- og lederutvikling

Skal vi få til gode resultater må vi involvere og ansvarliggjøre medarbeidere på alle nivåer. Hva er sammenhengen mellom bedriftens drømmer og visjoner og hva som faktisk gjøres? Er det en tydelig retning, klare ambisjoner og er dette inspirerende for medarbeiderne?

Med organisasjon- og lederutvikling leder vi prosesser som gjør at ledergrupper utvikler seg til lederteam som er preget av åpenhet og konstruktive tilbakemeldinger i teamet.

Organisasjonsutviklingen omfatter planlagte aktiviteter for å møte fremtidige behov og endringer i virksomheten. Alt i organisasjonsutviklingen handler om å bevege virksomheten fra eksisterende tilstand til ønsket tilstand.

De fleste lederteam har potensial for å bli enda mer effektive. Vi tilbyr tilnærminger til hvordan regi, form og innhold på møter i virksomheten kan bidra til effektive team. Vi har også fokus på hvordan mobilisering av hvert enkelt medlems kompetanser kan styrke kvaliteten på løsningen av teamets oppdrag.

Mentor har en velfylt verktøykasse med mange involverende metodikker. Vi tilbyr ulike typer preferansetester, verktøy for utvikling av lederteams effektivitet, 360-graders lederevalueringer med veiledning og oppfølging etterpå, coaching og utvikling av treningsarenaer for ledere og medarbeidere. Uansett er dette skreddersøm, treningen skal tilpasses den enkelte bedrift og den enkelte ledergruppe. Det finnes ikke fasit eller mirakelkurer for å få til  god ledelse. Kunsten er å finne de små grepene som kan få en bedrift, en ledergruppe eller en leder til å utvikle seg videre.

Daglig står ledere i situasjoner som på ulike måter er utfordrende. Behovet for noen å reflektere sammen med og få støtte fra kan bli stort. Vi kan være veileder / mentor for ledere ved håndtering av utfordrende situasjoner og vanskelige personalsaker.

Vi tror at lærende organisasjoner vil ha et avgjørende konkurransefortrinn, både nå og i fremtiden. Organisasjoner som klarer å utvikle en kultur som dyrker kontinuerlig læring, hvor initiativ og lederskap praktiseres uavhengig av roller i virksomheten, utfordrende nytenkning og eksperimentering er naturlig, utforskende nysgjerrighet og dialog preger kommunikasjonen og hvor refleksjon og læring er en ryggmargsrefleks – vil ha fleksibiliteten, tilpasningsevnen og kraften til å lykkes som organisasjon i en stadig mer uforutsigbar fremtid.

Kilde: Jim Hagemann Snabe & Mikael Trolle, 2018

Tom Erik Voje

Driftssjef på Den Magiske Fabrikken

Rune kom brått inn i min jobbhverdag i forbindelse med utvikling av ferske ledere i samarbeidsforumet på Den Magiske Fabrikken. Som skeptiker av natur fikk han en god nøtt å bryne seg på i starten. Men med god erfaring og metoder jeg kunne relatere til,  fikk han meg relativt raskt over i dette ser jeg nytten av modus. Han gir utfordringer som ofte kan oppfattes som litt tøffe, noe jeg som ny i ledergamet har hatt behov for (som og har ført til mange gode diskusjoner). Jeg har i de 1,5 årene vi har jobbet sammen fått mye lærdom som jeg har bruker daglig i strukturering av jobben jeg gjør, samt utviklet meg godt på det menneskelige plan med tanke på personalansvar, relasjoner til kunder/leverandører, og også i det daglige livet utenom jobb.

Peterson Packaging

Rune Johannessen og Kim Nielsen var rådgivere for administrerende direktør og HR-direktør i utformingen av et ledertreningsprogram som samtidig tydeliggjorde lederansvaret for ledergruppen på 8 fabrikker i Norden. Denne jobben dannet grunnlag for nominasjon til årets konsulentselskap 2014. Juryen begrunnet dette bl.a med ” «Peterson Packaging har fått betydelige resultater gjennom konsulentoppgaven. Organisasjonen er blitt sterkere, hver enkelt leder har fått tydelig ansvar og beslutningsprosessene er desentrale med fokus på hva som er optimalt for konsernet.

Arne Laukholm

IT-direktør i UiO

USIT er en oppdragsenhet ved UiO som løser ulike drifts- og utviklingsoppdrag for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge. Enheten var i rask vekst innenfor et konkurranseutsatt område i den perioden Rune Johannessen var engasjert der. Veksten sammen med endringer i rammebetingelsene gjorde det nødvendig å gjennomføre en omfattende omorganisering, og han ble i første omgang engasjert for å bistå i denne prosessen. Han har vært engasjert både i utvikling av ledergruppe, som rådgiver for IT-direktøren i omstillingsarbeidet og som ressurs i tilsettingsprosessen av nye ledere.

Jeg er svært fornøyd med det arbeidet som Rune Johannessen har utført ved USIT. Omstillingsprosesser i Universitetssektoren er krevende, og han har klart å kombinere et jordnært og praktisk grep med en god teoretisk innsikt. Dette har gjort at han har nytt stor tillitt i organisasjonen, og har gitt et viktig bidrag til en utfordrende og vellykket omstillings-prosess.

Vil

Hva vil du?

Hva er dine drømmer, mål og ambisjoner?

Hva driver deg?

Synes din motivasjon?

Kan

Hva kan du?

Hva er dine verdier?

Hva er dine ferdigheter?

Hva er dine styrker?

På hvilke områder må eller bør du utvikle deg?

Hva bør du trene på?

Hva slags treningsbaner har du?

Gjør

Når du vet hva du vil og kan, hva er det du faktisk gjør?

Hvordan vet du at du har oppnådd det du ønsker?

Hva er annerledes?

Hva gjør folk rundt deg annerledes?

Mentor etter Odyssevs’ venn Mentor. En eldre venn og rådgiver, veileder.

Våre kompetanseområder

  • Lederutvikling, ledertrening og ledergruppetrening
  • Rekruttering og intervjuteknikk
  • Veiledning av ledere
  • Teamutvikling
  • Ledelse og vanskelige personalsaker
  • Omorganisering og organisasjonsendringer
  • Utvikle og gjennomføre praktiske kurs med stor deltakeraktivitet

Les mer om andre tjenester

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+