Våre tjenester

Digital ledelse, organisasjons- og lederutvikling, Prosessveileder og Styreleder

Digital ledelse

Pandemien har gitt oss uante muligheter til digital læring og utvikling av bedriftene. Nye samarbeids- og kommunikasjonsformer er testet, mye med suksess. Ledelse i en digital verden krever andre egenskaper og fokus enn det som tidligere ble vektlagt.

Skal vi fortsette med digitale intervjuer og digitale ledermøter etter pandemien? Hvordan skal vi bruke kontorlokaler på en best mulig måte? Hvordan kombinere fysiske og digitale møter? Hvilke møter bør alltid gjennomføres som fysiske møter?

Organisasjons- og lederutvikling

Skal vi få til gode resultater må vi involvere og ansvarliggjøre medarbeidere på alle nivåer. Pandemien har vist at tillitsbasert og tilstedeværende ledelse er avgjørende for videre suksess. Bedriftene bør nå bruke det de har lært under pandemien som er grunnlag for fremtidig samarbeid og kommunikasjon i bedriften. Det samme gjelder i forhold til viktige samarbeidspartnere. Pandemien har gitt oss en mulighet til å stille spørsmål med organisering, ledelse, selvstyrte medarbeidere, bruk av digitale møter og fremtidig bruk av kontorlokalene.

Prosessveileder

Mentor kan være din prosessveileder for å involvere medarbeidere, ledere på alle nivåer og tillitsvalgte for å finne gode løsninger på hvordan bedriften skal utvikle seg under og etter pandemien. Hvordan ta i bruk en framtidsrettet arbeidsform basert på de erfaringer bedriften har høstet gjennom 2020-2021 med utstrakt bruk av hjemmekontor, teams-møter osv? Hva betyr digital ledelse og  i praksis? På hvilken måte kan vi ta med oss videre det beste av det en annerledes arbeidsform lærte oss under pandemien, når vi skal strekke oss som en attraktiv arbeidsgiver?

Styreleder

Vi i Mentor kan bli en del av din bedrifts styre, enten som styreleder eller som styremedlem. Vi kan bidra med bred erfaring fra organisasjons- og kulturutvikling og prosesser som involverer medarbeidere, ledere og tillitsvalgte. Kort sagt – vi kan bidra til at det skjer endringer i din bedrift.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+