Nettselskaper

Oddbjørn Samuelsen

Elverksjef i Repvåg kraftlag SA

Vi har benytte oss av Rune og Kim siden 2007 både til rekruttering og bedriftsutvikling. Jeg opplever Mentor som en ærlig og kritisk samarbeidspartner.

Bedrifter

  • Alta Kraftlag
  • Ymber
  • Stryn Energi
  • Repvåg kraftlag
  • Ljustjok kraftlag
  • Fredrikstad Energi

Tidsrom

Vi har jobbet for bransjen siden 2005.

Målgruppe

Bedriftens ledergruppe
Teamutvikling av de ulike avdelingene i bedriften

Kontaktpersoner

  • Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg kraftlag, tlf 416 26 448
  • Administrarende direktør Per Erik Ramstad i Alta kraftlag, tlf 957 55 146
  • Administrerende direktør Erling Martinsen i YMBER, tlf 976 80 921
  • Nettsjef Hans Ørjasæter i Stryn Energi, tlf 40174502

De fine bildene er tatt av Oddbjørn Samuelsen.

Beskrivelse av oppdraget

Siden 2005 har Mentor hatt oppdrag for kraft- og nettselskaper. For mange av bedriftene har Mentor hatt en rolle som HR-sjef, dvs vært en støttespiller innenfor HR-feltet for leder og ledergruppen.

Her har vi bidratt med ledertrening, ledergruppeutvikling, coaching og veiledning av ledere, teamutvikling, rekruttering av ledere og sentrale medarbeidere, styresamlinger,  omorgansiering, effektivisering og løsning av krevende og utfordrende situasjoner for medarbeidere og ledere.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+