Norges idrettsforbund

Forberede organisasjonen på modernisering og digitalisering

Pål Kristen Rønnevik

Leder for modernisering og digitalisering, Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund brukte Richard og Rune inn i et Moderniseringsprosjekt for norsk idrett. Her fikk vi god bistand i forprosjektet og prosesser med deltakelse fra hele norsk idrett. Dette arbeidet endte opp med en god beskrivelse av nåsituasjonen for norsk idrett som grunnlag for å fastsette mål for arbeidet og prioriteringer av strategiske satsninger. Vi opplevede å få god bistand og gode tilbakemeldinger fra deltakerne og det ble fra mange sagt at det var den beste prosessen som har vært gjennomført i norsk idrett. Personlig opplevde jeg et godt samarbeid med Rune og Richard. De bidro med god faglig prosesskompetanse, tilførte god struktur og god strategisk rådgivning.

Leveranse

Forberede organisasjonen på modernisering og digitalisering

Bedrift

Norges idrettsforbund

Tidsrom

2018

Målgruppe

Ledere på alle nivåer i norsk idrett.

  • Idrettstyret
  • Presidenter og generalsekretærer i særforbund
  • Styreledere og organisasjonssjefer for idrettskretsene
  • Ledere for idrettsråd
  • Ledere og ansatte i administrasjonen i Norges idrettsforbund
  • Ledere fra Olympiatoppen

Kontaktpersoner

Leder for modernisering og digitalisering, Pål Kristian Rønnevik, 909 60 504

Modernisering og digitalisering av norsk idrett

Rune Johannessen og Richard Taylor var i 2018 prosessledere i prosessen med modernisering og digitalisering av norsk idrett.

Sammen med en arbeidsgruppe fra norsk idrett gjennomførte vi en SWOT-prosess som involverte 170 ledere i norsk idrett. De representerte alle nivåer i organisasjonen, fra idrettsstyret, særforbund, idrettskretser og idrettsråd. Både de ansatte og de politisk engasjerte har vært involvert i prosessen. Dette ble oppsummert i en rapport som ble presentert for ledermøtet i Norsk idrett i mai 2018. Resultatet har blitt brukt som grunnlag for videre prosess for omorganisering av norsk idrett.

Høsten 2018 gjennomførte vi samråd med 270 ledere hvor ulike konsekvenser av ny organisering ble diskutert. Innspillene fra samrådene ble oppsummert, og sendt ut på høring. Resultatene ble brukt som grunnlag for organisasjonsendringer og som grunnlag for beslutninger på idrettstinget 2019.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+