Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Leder- og teamutvikling

Torstein Steine

Instituttleder i NMBU, mai 2017

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU har over en 10-års periode brukt Rune Johannessen til flere forskjellige oppdrag. Det har vært organisasjonsopprydding innen teknisk/administrativt personale, opplæring i og utvikling av bruk av medarbeidersamtaler, ledelse av strategiprosess, innstilling av personer i viktige administrative stillinger og coach for undertegnede.

Instituttet er en vitenskapelig bedrift med 140 ansatte, der de fleste i faste vitenskapelige stillinger ser på arbeidet sitt som en heldags hobby ford idet er basert på en unik interesse for de de holder på med. Rune Johannessen har innsett dette og vært i stand til å få de det gjelder til å forstå at til tross for deres hobbytilnærming, må alt gjøres korrekt og profesjonelt i forhold til administrasjon og ledelse.

Vi hr vært svært godt fornøyde med Rune Johannessens bidrag til utviklinga av god og effektiv drift av instituttet.

Nils Dugstad

NMBU, 2012

Det bekreftes med dette at Rune Johannessen har hatt oppdrag for oss på Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) med et flerårig utviklingsoppdrag knyttet til trening av ledere på flere nivå i organisasjonen. Innledningsvis startet oppdraget med at toppledergruppen, bestående av 10 avdelingsdirektører, gjennomgikk et treningsopplegg i kommunikasjon på konstruktiv tilbakemelding og tydelighet både i forhold til ledergruppen som sådan, men også i forhold til egne medarbeidere. Ledergruppen nyttet flere fellesamlinger over to år med bruk av ulike teknikker i kommunikasjonstreningen. Deretter brukte ledergruppen tid på å trene målstyring. Samtidig ble ledergruppene knyttet rundt avdelingsdirektørene gjenstand for et eget treningsprogram. Også disse to programmene med støtte fra Rune Johannessen.

UMB er svært fornøyd med resultatet av Rune Johannessens arbeid hos oss. Han kombinerer teori med praktisk og konkret arbeid med på en særdeles god måte. Han har hatt evne til å sette seg inn i vår organisasjons utfordringer og krav på en måte som har gjort at han i hele treningsprogrammet har hatt medarbeidernes tiltro og gjennom dette vært med å skap de resultater vi forventet av vår ledertrening.

Leveranse

Leder- og teamutvikling

Bedrift

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (tidligere UMB)

Tidsrom

2006 – 2014

Målgruppe

Ledere på ulike nivåer og medarbeidere i de enheter vi har arbeidet ved.

Kontaktpersoner

  • Tidligere instituttleder Torstein Steine, tlf: 982 00 126
  • Tidligere administrerende direktør Nils Dugstad, tlf: 958 70 460

Beskrivelse av oppdraget

  • Gjennomført ledersamlinger for Direktørens ledergruppe.
  • Planlagt og gjennomført ledersamlinger og coaching av enkeltledere ved DSA.
  • Planlagt og gjennomført samlinger for medarbeiderne i studieavdelingen.
  • Gjennomført miljøundersøkelse ved institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) med oppfølgingssamlinger. Gjennomført samlinger med vitenskapelig ansatte ved IHA for å forberede fusjonen.
  • Etablert nye ledergruppe ved instituttet hvor forskergruppelederne får personalansvar.
  • Gjennomført ledersamlinger for IHA
  • Veiledet forskergruppelederne ved gjennomføring av medarbeidersamtaler

Effekten har bl.a vært at adm.dirs ledergruppe fikk muligheter til å få et bedre samarbeid ved å øke graden av konstruktive tilbakemeldinger, tydelig kommunikasjon og felles prioriteringer.

Vi har tydeliggjort lederansvar og roller i DSA. Bidratt til klare prioriteringer og handlingsplaner. Lederne har blitt tydeligere i sin kommunikasjon.
I studieavdelingen har medarbeiderne blitt mer kjent med seg selv og sine kollegaer. Gjennom tester, øvelser, teori og refleksjon har hver enkelt blitt tryggere på sin egen rolle og preferanser, samtidig som toleransen og aksepten for andre i avdelingen har økt.

Ved IHA har medarbeidere i administrasjonen og ved laboratoriet fått anledning til å komme med forslag for å bedre arbeidsmiljøet. Dette er fulgt opp etterpå i samarbeid med ledergruppen. Ved IHA har vi også beskrevet organisasjonskulturen og startet en prosess for å prioritere hva som er viktig å passe på/beholde i fusjonsprosessen. Vi har også bidratt til rekruttering av nye medarbeidere.

Et universitet preges av at det er et kompetansemiljø med medarbeidere som er meget gode på sine fagområder. Universitetet preges også av to-leder systemet med en rektor og en administrerende direktør.

Å fokusere på ledelse i forskermiljøet er spennende og utfordrende, en balansegang i forhold til hva gode forskere ønsker å bruke av tid på ”unødvendig” ledelse og administrasjon. Vi har derfor fokusert på å gjøre ledelse praktisk, og at ledertreningen gjøres i reelle situasjoner.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+