Den Magiske Fabrikken

Katalysator og pådriver for å få til et best mulig samarbeid mellom de forskjellige bedriftene og personene som samarbeider om å drive Den Magiske Fabrikken.

Tom Erik Voje

Driftssjef på Den Magiske Fabrikken

Rune kom brått inn i min jobbhverdag i forbindelse med utvikling av ferske ledere i samarbeidsforumet på Den Magiske Fabrikken. Som skeptiker av natur fikk han en god nøtt å bryne seg på i starten. Men med god erfaring og metoder jeg kunne relatere til,  fikk han meg relativt raskt over i dette ser jeg nytten av modus. Han gir utfordringer som ofte kan oppfattes som litt tøffe, noe jeg som ny i ledergamet har hatt behov for (som og har ført til mange gode diskusjoner). Jeg har i de 1,5 årene vi har jobbet sammen fått mye lærdom som jeg har bruker daglig i strukturering av jobben jeg gjør, samt utviklet meg godt på det menneskelige plan med tanke på personalansvar, relasjoner til kunder/leverandører, og også i det daglige livet utenom jobb.

Bjørn Erik Rui

Avdelingsleder i Vesar

Rune Johannessen i Mentor har i flere perioder over 15 år bistått Vesar med organisasjonsutvikling, rekruttering og lederutvikling. Han arbeider på en praktisk og direkte måte som har satt vår organisasjon i stand å utvikle seg, og han har veiledet Vesar igjennom mange krevende utfordringer.

Leveranse

Katalysator og pådriver for å få til et best mulig samarbeid mellom de forskjellige bedriftene og personene som samarbeider om å drive Den Magiske Fabrikken.

Bedrift

Den Magiske Fabrikken

Tidsrom

Startet i 2018

Målgruppe

Alle ledere og ressurspersoner i de viktigste samarbeidsbedriftene

Kontaktpersoner

  • Daglig leder Andreas Gillund, Greve og Vesar, tlf 45635244
  • Daglig leder Ernst Skalleberg, Reklima, tlf 91338027

Beskrivelse av oppdraget

Den Magiske Fabrikken spiller en viktig rolle i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst, og det er etablert et partnerskap mellom bedriftene som bidrar til forskning og utvikling. Basert på dette bidrar Reklima med konkrete løsninger til dagens klima- og miljøproblemer. Med erfaring fra 20% av Norges befolkning, har vi lagt grunnlaget for en sirkulær økonomi som fungerer i praksis.

Det er etablert et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge skal lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi.

Mentor har siden 2004 vært samarbeidspartner for Vesar AS, og har vært prosessleder og katalysator for samarbeidet mellom Lindum AS https://lindum.no, Tekniska verken AB https://www.tekniskaverken.se,  Grenland og Vestfold Biogass AS http://www.grevebiogass.no/greve-biogass/, Vesar AS http://www.grevebiogass.no/greve-biogass/, Reklima https://www.reklima.no  og Air Liquide Norge AS https://industri.airliquide.no.

Sammen utgjør vi nettverket som drifter og utvikler Den Magiske Fabrikken.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+