Fra e-post til digital ledelse gjennom 25 år

Datamaskiner har i en årrekke vært et viktig element i de fleste bedrifters kontormiljøer, men i løpet av de siste 25 – 30 årene har utviklingen innen informasjonsteknologi formelig eksplodert. Der de fleste tidligere bare brukte en enkelt datamaskin til administrative oppgaver, som for eksempel regnskap, styrer datateknologien i dag stort sett alt vi foretar oss. Være seg et lite enkeltpersonforetak, eller en stor bedrift med ansatte over hele verden.

Internetts inntog tidlig på 1990-tallet bidro sterkt til dette og ingen kunne vel på den tiden forutse hvilken innvirkning dette nye og spennende mediet ville få for stort sett alt vi foretar oss i dag. Bedriftene har gått fra å ha en enkelt e-postadresse til flere. De har gått fra en enkelt hjemmeside til store interaktive løsninger, og de aller fleste er også tilgjengelige på ett eller flere sosiale medier. Hvor man som kunde kan komme direkte i kontakt med representanter, stort sett hele døgnet, året rundt.

Endringer måtte til

Dette krever imidlertid en viss innsats fra bedriftenes side, både styringsmessig og hvordan de skal forholde seg til kommunikasjonen de forskjellige plattformene legger opp til. Hvilket igjen forutsetter et hierarki internt i bedriften som tydelig forteller hvem som gjør hva, og hvordan en eventuell ansvarsfordeling bør foreligge.

Selv i mindre bedrifter bør det utarbeides en digital styringsmodell som ivaretar denne rekkefølgen med en leder på toppen som ivaretar ikke bare det kvalitetsmessige innholdet, men også innehar det overordnede ansvaret for hva som formidles. Denne digitale lederen bør i tillegg til å ha en fast lederstilling i staben også ha de rette forutsetningene til å kunne håndtere det å lede på digitalt nivå. Ikke bare i forhold til kundebehandling, men også i forhold til andre ansatte som vil være involvert i en slik prosess.

God digital ledelse ingen selvfølge

Å være en god digital leder i dag er ikke noe man direkte kan utdanne seg til, men noe som kommer som en følge av flere sammenfallende faktorer. Det å ha en lederutdannelse generelt er på ingen måte noen ulempe, heller ikke det å ha en solid erfaring som leder, og ikke minst erfaring fra en digital hverdag. Det å forstå mekanismene i det å administrere og lede andre digitalt er en kompetanse som er ettertraktet og ikke noe som kommer av seg selv.

Covid-19 byr på utfordringer

Til tross for at vi har hatt en utvikling som har tvunget oss over på digital administrasjon, både på leder- og ansattnivå, og de fleste nok antok de hadde gode rutiner og vaner i så henseende, var det likevel mange som fikk seg en solid overraskelse da Covid-19 slo til for fullt. Plutselig måtte mange tilbringe dagene på hjemmekontor og oppgaver som tidligere lot seg løse på kontoret måtte plutselig løses over avstand.

Gode kommunikasjonsløsninger måtte på plass, arbeidsoppgaver fordeles på en betraktelig mer strukturert måte, og ikke minst måtte ledelsen tre i karakter og være mer tydelig på hvilke oppgaver hver enkelt skulle løse, og hvordan.

Ekstern hjelp tilgjengelig

Ved å gå fra en situasjon hvor ledelsen kommuniserte med de ansatte direkte, enten ved fellesmøter eller over lunsjen, måtte det stables på plass en digital løsning som helst ikke ga rom for misforståelser, men effektivt formidlet ønsket målsetting på en slik måte at det ikke skulle oppstå tvil om hva ledelsen ønsket av sine ansatte. Videre måtte ledelsen legge til rette for intern kommunikasjon de ansatte imellom, med muligheten for å rapportere videre til overordnede, slik at de til enhver tid kan følge progresjonen i de arbeidsoppgavene som til enhver tid skulle utføres.

Føler man ikke selv man innehar nødvendig kompetanse, eller ønsker bistand til å enten etablere eller gå gjennom de rutinene man allerede har, finnes det heldigvis aktører med bred og allsidig erfaring innen området digital ledelse som kan bistå slik at bedriften fortsatt vil oppleve vekst i den annerledes tiden vi er inne i.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+