Hvordan ta vare på det vi har lært under Covid-19?

I det pandemien glir over bør bedriften din være klar til å ta i bruk en framtidsrettet arbeidsform basert på de erfaringer dere har høstet gjennom 2020-2021 med utstrakt bruk av hjemmekontor, teams-møter osv.

På hvilken måte kan dere ta med videre det beste av det en annerledes arbeidsform lærte oss under pandemien?

Hvordan bruke hjemmekontor fremover? Hvilke krav har vi til kontorlokaler, arbeidsplasser, fellesarealer når vi endelig kan møtes igjen? Hvordan bør møter gjennomføres i fremtiden slik at deltakerne ikke tenker at dette kunne vi gjerne gjort på teams.

Vi anbefaler å sette i gang prosesser om dette nå, prosesser som involverer ledere på ulike nivåer, medarbeidere, medarbeider- og spørreundersøkelser  og ikke minst tillitsvalgte.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+