Omorganisering og lederutvikling lar seg ikke stoppe av en pandemi

NORSUS AS, tidligere Østfoldforskning, har gjennomført en planlagt omorganisering og lederutvikling i 2020 – til tross for at Norge ble stengt ned i mars 2020, og de fleste medarbeiderne havnet på hjemmekontor.

Vi måtte velge om vi skulle sette hele prosessen på vent, eller om vi skulle kjøre på. Vi valgte det siste, sier administrerende direktør Ellen-Marie Forsberg i et intervju med Fredriksstad Blad. Dermed måtte mye av prosessen skje digitalt, noe som Forsberg mener har fungert godt, selv om det har vært utfordrende å ikke treffes fysisk https://www.f-b.no/slik-gjennomforte-ellen-marie-og-kollegene-en-stor-omorganisering-midt-under-pandemien/f/5-59-2169046

En gyllen mulighet

I artikkelen fremkommer det at koronatiden har vært utfordrende for mange, men at det samtidig er en gyllen mulighet til å omstille seg. Læringen fra dette året vil gi varige endringer i arbeidslivet, og ledere må være bevisst hva som kan gjøres digitalt og når, og ikke minst hvorfor man bør møtes fysisk. Mange tradisjonelle kurs, konferanser og møter vil bli erstattet med ulike former for digitale webinarer eller møter også etter Covid-19. Både ledere og medarbeidere vil stille større krav til nytteverdi hvis de skal reise og bruke mye tid for å være med på møter og konferanser. Sitter man igjen med en følelse av at dette like gjerne kunne vært digitalt velger man ikke å delta.

Digital veiledning og trening

På NORSUS har Mentor as bidratt med gjennomføring av både fysiske og digitale ledersamlinger. De digitale ledersamlingene blir selvfølgelig tilpasset at arbeidet skal gjøres via en skjerm og ikke fysisk.

Gjennom hele koronaperioden har organisasjonen hatt mange digitale møtepunkter, både faste og mer sporadiske. Vi har innført faste allmøter to ganger i uken, men vi har også hatt digitalt gruppearbeid i mindre grupper. Der kan det være lettere å ytre sine synspunkter enn i et allmøte, poengterer Forsberg.

Et viktig bidrag fra Mentor i denne perioden har vært veiledning av enkeltledere på ulike nivåer i organisasjonen. NORSUS fikk to nye avdelinger hvor det ble innført månedlige statussamtaler, og de nye lederne fikk veiledning i hvordan disse møtene kunne gjennomføres på en best mulig måte. Alt skjedde digitalt ved hjelp av teams.

Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+