Ledelse under koronapandemien

Bilde: Professor Donatella de Paoli fra Handelshøgskolen

Ledelse under koronapandemien

Skrevet av Rune Johannessen
Publisert: 22.5.2021

Ledere hadde kanskje den mest utakknemlige jobben under nedstengning av kontorer. I denne podcasten har professor Donatella de Paoli fra Handelshøgskolen BI en samtale med Rune Johannessen om hvordan lederne har hatt det under pandemien.  Hvilke erfaringer har lederne gjort med ledelse av medarbeidere med kun digitale møter og hjemmekontor? Hvordan har lederne faktisk hatt det som ledere i denne utfordrende perioden.

Hør podcasten her

Om denne podcasten

I denne podcasten diskuteres temaer som tillitsbasert ledelse, samledelse, involvering og produktivitet. I tillegg ser vi på utfordringene i den nye hverdagen – hverdagen som kommer når man skal møtes igjen etter over 500 dager på hjemmekontor under en pandemi.

Hvordan har ledere i norske bedrifter hatt det under pandemien? 

«Arbeidsmengden har vært grenseløs. Jeg har vurdert om jeg er rett person i jobben slik den har blitt nå. Syntes i en periode at jeg hadde det kjedelig. Jeg tror tilliten til meg som leder har blitt mindre – jeg har ikke møtt og snakket med folk på et år.»

Dette er noen av svarene fra ledere som er intervjuet om hvordan det har vært å være leder under pandemien. Samtidig er mange stolte av å ha ledet bedriften gjennom en krise. Et av de viktigste funnene i de bedriftene som har praktisert utstrakt bruk av hjemmekontor med digitale samarbeidsverktøy som teams og zoom er at mange av lederne har mistet pulsen og følelsen av hvordan det går i organisasjonen.

«Jeg får ikke brukt min intuisjon og følelse like godt. Det er vanskeligere å kjenne hvordan de har det. Når det er greit så går det, jeg vegrer meg mer når det er vanskeligere.»

Flere av lederne fortelle også at de har mistet energien, og at de personlige målene har blitt dalende. Mangel på tilbakemeldinger gjør at man mister motivasjon og ønske om å trene mer på å bli bedre. «Mine personlige mål blir dalende, må ta meg selv i nakken.»

Flere har vurdert om de er rett person i jobben slik den har blitt nå. Med mindre sosial kontakt har gjort jobben kjedeligere, og lederne får ikke brukt sine styrker – styrker som også er grunnen til at de har valgt å bli ledere. «Jeg har ikke like god følelse med pulsen for organisasjonen, får ikke med seg stemningen. Det påvirker min tillitt utover – føler jeg må sjekke mer». Flere av lederne beskriver at det er vanskeligere å kjenne hvordan det faktisk går i organisasjonen. Hvordan er stemningen og hvordan har faktisk mine medarbeidere det er et spørsmål mange av lederne stiller seg. «Jeg vurderer å ta førtidspensjon. Dette er ikke slik jeg ønsker å være leder».

Fraværet av fysisk ledelse har også gjort det vanskeligere å ta opp de nære og personlige temaene. «Vi er mer forsiktige. Burde vært klarere og mer på. Burde etterspurt mer – men holder det igjen. Hatt samtaler med tårer, da trekker vi inn årene – og venter.» Dette er spesielt vanskelig i forhold til de som ikke ønsker ledelse, og det er ekstra vanskelig med de som har trengt oppfølging mest.

Jeg tør nesten ikke si det – men jeg trives med hjemmekontor og digitale møter.

«Jeg har satt i gang mer nå – men har ikke blitt sliten. Lite belastning å jobbe på den måten her. Jeg bruker mer energi og tar mer plass når jeg leder et fysisk møte. Nå lar jeg andre delta mer i møtet. Sitter mer stille i møter, stopper og starter diskusjoner. Er alltid ajour etter møtet. Bruker ikke energi – er en del av møtet og prosessen. Livskvaliteten hjemme øker. Tidstyver i slutten av dagen er borte, det er lettere å koble seg av og på. Fått et mer og bedre familieliv.»

Dette sitatet er fra en leder som var et av unntakene i intervjuene. Han hadde endret sin tidligere måte å lede på, endret gamle vaner og har utnyttet mulighetene i digital ledelse.

Flere leder har fulgt opp dette – viser til hvilke muligheter nedstengingen, hjemmekontor og digitale møter har gitt oss.

«Jeg har aldri hatt så stor måloppnåelse og så gode resultater som nå. Det er topp å være på hjemmekontor. Blitt overrasket over at det er mulig å være så nær når man er så fjern. Vi har oppnådd en stor grad av psykologisk trygghet i en gruppe. Vi har en felles krise, vi står i det sammen.»

«Jeg synes det har vært et utrolig morsomt år å være leder. Faglig sett har det vært spennende.»

«Det har vært gøy å være leder. Vi har fått til endringene vi har måtte gjøre. Vi har fått med oss ledere og medarbeidere. Vi har tilegnet oss mye ny kunnskap, fått til veldig mye.»

«En gøy reise å være med på. Mye jobb til alle døgnets tider, i ferier og alt mulig.»

«Jeg har nesten dårlig samvittighet med å si dette i en periode hvor mange har det vanskelig.»

Pandemien har vært uforutsigbar i varighet og i forhold til ulike tiltak. I noen bedrifter har ansatte nå hatt hjemmekontor i ett år.  Undersøkelser viser at dette går utover ansettes helse og psyke, og våre intervjuer viser også at dette gjelder mange ledere.

Allikevel er det interessant å se hvor ulikt ledere har taklet dette, og hvordan lederne planlegger bruken av hjemmekontor, digitale møter og bruken av kontorlokalene etter pandemien.

Siste innlegg

Den nye arbeidshverdagen

Ledelse under koronapandemien

Ledelse under koronapandemien

Ledere hadde kanskje den mest utakknemlige jobben under nedstengning av kontorer. I denne podcasten har professor Donatella de Paoli fra Handelshøgskolen...
Hør vår siste podcast med Donatella De Paoli om ledelse under koronapandemienHør nå
+